Mobil Menü

ÜRETİM ŞEKLİMİZ

Enterogermina’nın üretimi, mikrobiyolojik kalite ve kantitenin sağlanması için 18 adımlı bir süreçte 140 analitik testten geçerek gerçekleştirilir.