Mobil Menü

MUTLULUK HORMONU SEROTONİN

Mutluluk hormonu olan Serotoninin %95’i bağırsaklarda iyi bakteriler tarafından üretilir.

Mutluluk Hormonu olarak da bilinen “serotonin” beyindeki sinir hücreleri (nöronlar) arasındaki kimyasal bağlantıyı kuran ve beyindeki farklı bölümlerin birbirleriyle iletişim kurmasında görev alan önemli bir maddedir.1,2

Serotonin’e mutluluk hormonu denmesinin temel sebebi, depresyon durumunda kandaki düzeyinin azaldığının ve düzeyi yeniden yükseldiğinde depresyon belirtilerinin azaldığının gösterilmiş olmasıdır.1 Serotonin düzeylerindeki azalma veya çoğalma depresyon, saldırgan davranışlar, anksiyete ve ağrıya duyarlılıkta artma şeklinde ortaya çıkabilir. Serotonin, iştah kontrolü, uyku, hafıza ve öğrenme, vücut ısısının düzenlenmesi, duygu durum, davranış, kalp-damar işlevleri, hormonal düzenleme ve duygulanım gibi işlevlerde önemli roller oynar. Kanın pıhtılaşmasında görev alan trombosit (kan pulcukları) işlevlerinde ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde de görevler üstlenmektedir.2 Her ne kadar serotonin işlevlerinin çoğu sinirsel ve psikolojik gibi olsa da üretiminin yaklaşık %95’i bağırsaklardaki iyi bakteriler tarafından gerçekleşmektedir.1,3,4 Yapılan deneysel araştırmalarda bağırsaklar mikroptan tamamen arındırıldığında serotonin miktarında önemli ölçüde azalma görülmekte ve anksiyete, depresyon, saldırgan davranışlar ortaya çıkabilmektedir.

Normal bağırsak florası yeniden oluşturulduğunda serotonin düzeyi süratle normale dönmekte ve belirtiler kaybolmaktadır.1 Son yıllarda bilinirliği ve önemi giderek artan bir kavram da bağırsaklar ile beyin arasındaki bir iletişim sistemidir. Kısaca “Bağırsak Beyin Aksı” olarak adlandırılan bu sistem sadece sindirim sistemin işlevlerini değil, duygulanımlar, motivasyon ve yüksek bilişsel işlevler gibi sinir sistemi işlevlerini de etkilemektedir. Bağırsak mikrobiyotasının da bu aks üzerinde çok önemli etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Bağırsaklar ile serotonin arasındaki yakın ilişkiyi gösteren bir başka kanıt da Bağırsak Beyin Aksıdır.3,5

Referanslar: 

Stoller-Conrad, Jessica; Microbes Help Produce Serotonin in Gut (http://www.caltech.edu/news/microbes-help-produce-serotonin-gut-46495 ) 
Gultekin H. Serotonin. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2005;1(1):45-54; (http://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-serotonin-36047.html
Yano, MJ et al. Cell 2015, 161: 264–276; 
Camillieri M. Serotonin in the Gastrointestinal Tract Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2009 February ; 16(1): 53–59. 
Carabotti, M. et al. Annals of Gastroenterology (2015) 28: 203-209